Количка

0 артикула

Нов стоматологичен материал за пломби, който се втвърдява по-бързо, прави стоматологичните интервенции по-кратки и лесни

Дата: 2014-05-23

В модерната стоматология амалгамата вече не се използва често. Вместо това  се залага на композити, които се сливат с цвета на зъба. Повечето подобни стоматологични материали съдържат фотоактивни вещества, които се втвърдяват при фотополимеризация. Но тъй като светлината не прониква в материала в дълбочина, често пациентите биват подлагани на сложна процедура, при която поставянето и втвърдяването на става в няколко стъпки. Техническият университет във Виена, съвместно с компания „Ivoclar Vivadent“, разработили фотоактивни вещества от ново поколение, базирани на химичния елемент Германий. С други думи, подобрената фотореактивност е добра новина за всички пациенти, които искат престоят им на зъболекарския стол да е възможно най-кратък.

Втвърдяване със светлина

Подобно на естествения зъбен емайл, композитите, използвани в съвременната стоматология, съдържат различни компоненти. Освен неорганични пълнители, те могат да съдържат и фотоактивни органични смоли, които реагират на светлина с определена дължина на вълната и се втвърдяват.

Професор Robert Liska и екипът му от Техническия университет във Виена от доста време работят с такива фотоактивни вещества. Подобни фотоактивни вещества намират приложение и в други сфери. Те се използват например в модерния триизмерен печат и като защитни покрития.

Дълбочината, на която светлината прониква, зависи от дължината на вълната. По думите на  Robert Liska, „обикновено се използва светлина във виолетовата и ултравиолетовата част от спектъра“. Възможно е да се използва и светлина с по-голяма дължина на вълната, която прониква на по-голяма дълбочина, но в тези случаи процесът на полимеризация не е толкова ефективен. Ако запълващия материал не може да се втвърди в една стъпка, процедурата трябва да се повтори няколко пъти. В случай, че кавитетът е голям, това може да се окаже доста неприятно.

Съединението с Германий създава верижна реакция
Този проблем вече може да се реши с помощта на новият активатор, съдържаща Германий. Той съставлява само 0,04% от композитния материал, но играе важна роля. Неговите дълги полимерни молекули се разделя на две със синя светлина, като по този начин веригата се разкъсва на отделните, съставящи я мономерни единици, след което мономерите образуват полимери и материалът се втвърдява.

Съдържащият Германий фотоинициатор е създаден в Техническия университет във Виена, след което е тестван внимателно от „Ivoclar Vivadent“. Физико-химичният механизъм е изследван още по-задълбочено в Техническия университет в Грац. С използването на новото съединение дълбочината на втвърдяване може да бъде увеличена от 2 мм на 4 мм, което значително намалява продължителността на стоматологичната процедура.

На базата на отличните резултати, които били постигнати, Техническият университет във Виена и „Ivoclar Vivadent“ предприели допълнителни стъпки към осъществяване на общи бъдещи изследвания в сферата на стоматологичните материали. През 2012 г. Институтът за приложна синтетична химия, заедно с Института по материалознание и технология, финансирани от „Ivoclar Vivadent“ и Изследователско дружество „Кристиан Доплер“, създали Лаборатория за фотополимери в дигиталната и възстановителна дентална медицина. Още от основаването си, лабораторията си е поставила цели, свързани с разработването на подобрени фоточувствителни вещества, които да се използват в стоматологията, както и изследователски усилия в сферата на 3D печата на керамични импланти.

Повече информация за конкретните ни предложения за стоматологични материали.

http://www.medicalnewstoday.com/releases/276214.php
 

 

Нови Продукти

Новини