Количка

0 артикула

Дентални, устни и краниофациални прояви на редки заболявания на костите

Дата: 2014-05-31

Наследствените заболявания, засягащи скелета, се получават вследствие на различни причини и тяхната степен на сериозност варира. Въпреки че сами по себе си много от тези заболявания са редки, общият брой на засегнатите е значителен. Тези заболявания често имат дентални, устни и краниофациални прояви, но фактът, че са редки, както и липсата на задълбочени изследвания, често ограничават диагностиката и лечението на засегнатите пациенти.

Международната асоциация за дентални изследвания (IADR) и Американската асоциация за дентални изследвания (AADR) публикуваха доклад озаглавен „Редки заболявания на костите и техните дентални, устни и краниофациални прояви“. Пълният доклад на изследователите  Sunday O. Akintoye, Andrea B. Burke, Alison M. Boyce, Michael Collins, Brian L. Foster, Rachel I. Gafni, Janice S. Lee, Mary Scott Ramnitz, Martha J. Somerman и J. Timothy Wright е качен в OnlineFirst, където могат да се прочетат материали преди те да бъдат публикувани в „Journal of Dental Research“ (JDR) на двете асоциации.

В този задълбочен и изчерпателен материал изследователите насочват вниманието си върху дентални, устни и краниофациални прояви на редки заболявания на костите. В доклада се разглеждат проблеми при четири ключови физиологични процеса, участващи в образуването на костите/ зъбите, които служат като модел за изследването на други заболявания на скелета и дентални, устни и краниофациални прояви на редки заболявания на костите. Тези проблеми са диференциация на прогениторни клетки (фиброзна дисплазия), произвеждане на извънклетъчен матрикс (остеогенезис имперфекта), минерализация (наследствена туморна калциноза/ синдром хиперостоза-хиперфосфатемия, хипофосфатемичен рахит и хипофосфатазия) и костна резорбция (синдром на Gorham-Stout). За всяко от тези състояния авторите посочват причинно-следствени изменения (когато са известни такива), етиопатология при заболяванията на скелета и денталните, устните и краниофациалните прояви на редките заболявания на костите, както и тяхното лечение.

Изследователите се опитали да разбират как четирите физиологични процеса се изменят и причиняват заболяване, като целта била по този начин да допринесат за разпознаването на генетични, молекулярни и/ или биологични причини, както и за диагностиката и лечението на тези и други редки заболявания на костите, които може би имат еднакви основни механизми.

Това изследване дава полезна информация, която помага по-добре да разберем редките заболявания на костите и открива нови възможности за тяхното лечение.


 


 

Нови Продукти

Новини