Меню
Профил
Език

Програма за обучение по имплантология - Втора сесия - 28 - 30.10.2011 г.

Втората сесия за обучение по имплантология ще се проведе от 28-ми до 30-ти октомври 2011г. в хотел "Хилтън", София. Лектор ще бъде д-р Кирил Динов, който специализира в The Dawson Academy – St. Petersburg, Florida.

 

Втората сесия се състои от:

 • Костен дефицит, хоризонтална и вертикална аугментация, синус лифт;
 • Пиезо хирургия;
 • Медниджмънт на меки тъкани – кога и как;
 • Представяне на собствени случаи, дискусия, оценка;
 • Дизайн на абатмънта, временни корони, завършване на случая;
 • Work shop – синус лифт;
 • Хирургия на живо.

Първи ден:

 • Възстановяване на дистална максила – анатомични предпоставки;
 •  Минимално и максимално инвазивни методи за синус лифт. Техники;                                                     
 • Work shop – Lateral window approach;
 • Основи на оклузията. Централна релация.

Втори ден:

 •  Меки тъкани около импланти. Аугментационни процедури, материали и инструментариум;
 •  Work shop - Мекотъканен графт;                                     
 •  Work shop – Мекотъканен графт;
 •  Клинични случаи.

Трети ден:

 • Хирургия на живо – синус лифт;     
 • Work shop – Методи за определяне на централна релация.    

 

Такса: 1000 лв

Организатор: "Евгении Стефанов-ЕС" ЕООД, тел. 02/953 0330

Нови Продукти

Новини