Количка

0 артикула
Начало ДезинфектантиБио дезинфектант за инструменти концентрат Biosanitizer I 5000 мл.

Био дезинфектант за инструменти концентрат Biosanitizer I 5000 мл.

Цена:219.00лв.
  • Код:
    132016
  • Тегло:
    5.000 кг

В духа на нашата екологично издържана концепция за производство на дезинфектанти за повърхности и ръце, Biosanitizer I ( I = инструменти) се предлага като концентрирана форма за дезинфекция и предварително почистване на медицински и хирургични инструменти. Високо концентрираната форма, дава възможност да пестите пари и да щадите околната среда, когато изхвърляте разтвора в отпадната вода. Тази уникална формула е специално разработена, за да ви даде възможност да избирате сами времето за експозиция в предназначената за това ваничка на Sanniswiss.

Био дезинфектант за инструменти концентрат Biosanitizer I 5000 ml
Био дезинфектант за инструменти концентрат Biosanitizer I 5000 ml

В духа на нашата екологично издържана концепция за производство на дезинфектанти за повърхности и ръце, Biosanitizer I ( I = инструменти) се предлага като концентрирана форма за дезинфекция и предварително почистване на медицински и хирургични инструменти. Високо концентрираната форма, дава възможност да пестите пари и да щадите околната среда, когато изхвърляте разтвора в отпадната вода. Тази уникална формула е специално разработена, за да ви даде възможност да избирате сами времето за експозиция в предназначената за това ваничка на Sanniswiss. 

Със своето pH 7  е изключително съвместим с материалите, използвани за направата на различните инструмен­ти, включително и най-чувствителните (ротационни инструменти и дрилове). Материали като никел-титан, волфрамов карбид, стомана, пластмаса, стъкло, пор­целан, гума и силикон, могат да останат напълно потопени в разтвора в продъл­жение на няколко дни, без никакъв риск от корозия или промяна в цвета.

  • бърз или икономичен

Biosanitizer I отговаря отлично на някои специални критерии: време на действие и цена. При разреждане 1:20, от 750 мл. кон­центрат се получава около 150 л. готов за употреба разтвор, а от 5 л концентрат се връща блясъка на инструментите

Благодарение на съдържащите се в него ин­хибитори на елекролизата, Biosanitizer I не само предпазва инструментите от корозия, но и връща блясъка им с всяко следващо потапяне в разтвора. Biosanitizer I е подхо­дящ и за употреба в ултразвукови устрой­ства. Продуктът е химически устойчив и в условия на по-висока температура (40° C включително).

  • екологичен

Не съдържа органични летливи вещества, алкохол и алдехиди. Благодарение на него­вата хипер-концентрация и лесно разгра­дими по естествен път в природата почист­ващи агенти, отпадните елементи в околната среда са 4 пъти по-малко, в сравнение с кон­венционалните продукти. Следователно, из­ползването на разтвора, позволява изхвър­лянето му в канализацията, без опасност от увреждане на околната среда.

  • универсален

С Biosanitizer I Вие използвате един, вмес­то няколко продукта за дезинфекция на Вашите инструменти. Важно е да избяг­вате смесването с друг вид химически агенти, за да избегнете преципитация, обезцветяване или намаляване на ефек­тивността. По този начин, Вие не само спестявате пари, но и правите работата на Вашия персонал по-лесна. 

Новини