Меню
Профил
Език

Избери по

Вариант течност

Начало Стоматологични материали

Стоматологични материали

Композити

 Композитите (наричани още фотополимери) са стоматологични материали за директни възстановявания. При тях съществува т.нар. обемно свиване и полимеризационен стрес, от които идва и проблема с нарушената маргинална цялост.

Ето защо е необходимо те да се нанасят на слоеве (послойно) с дебелина на слоя не по-голяма от 2 мм. (изключение правят някои течни композитни материали). Тази процедура е времеемка, удължава технологичното време и създава условия за контаминация. Слоевете се напасват по зъбната структура, цвят, опацитет.

Композитите са базирани на два вида материали: матрица (смола) и пълнител. Обемното свиване е качество много типично за смолата. Всички композити се свиват след фотополимеризиране. Свиването на композитния материал поражда т.нар. маргинални процепи, формиращи празнина между него и кавитета (изчистената кариозна маса от зъбната повърхност).

Композитите биват твърди и течни. Съвременните възстановителни материали са базирани на нанофилтърна технология, която е ключът към подобряване на тяхната здравина, износоустойчивост и полиране. Нанохибридните композити са съставени от различни по размери наночастици, които намаляват износването и улесняват полирането за постигане на по-естетично резултати.        

Адхезиви

Адхезивите са материали, които намират приложение във възстановителната стоматология. Те се нанасят в следната последователност :

 •  ецване – добавяне на фосфорна киселина (37 %- на), която има антибактерицидно действие и подпомага свързването на адхезива;
 •  праймер – има пенетрираща функция и повишава повърхностното напрежение;
 •  запълване (адхезия).

Адхезивите в денталната практика са няколко вида:

 •  Адхезиви за тотално ецване – ецва се дентина и емайла;
 •  Адхезиви за селективно ецване – ецва се само емайла;
 • Самоецващи адхезиви – ецването, добавянето на праймер и запълването става в една стъпка.

Цименти

Циментите, намиращи проложение в съвременната стоматология са няколко вида :

 •  Цименти за постоянно фиксиране – глас-йономери; глас-йономери, модифицирани със смола; композитни цименти.
 •  Цименти за временно фиксиране – за циментиране на временни възстановявания; временно циментиране на коронки, мостове, вставки; фиксиране на коронки и мостове върху отделни импланти и имплантирани мостокрепители.

Глас-йономерите са лесноманипулируеми и се захващат химически за зъба. Те са изключително биосъвместими, акумулират флуорид и при запълване на кавитета отделят флуорид като по този начин участват в процеса на реминерализация. Глас-йономерите са хидрофилни материали за директни и индиректни възстановявания (за залепване на коронки, мостове,вставки). Нанасят се едностъпково за разлика от композитите.

Силанти

Силантите са фотополимеризиращи материали, които отделят флуор и имат способността да променят цвета си при излагане на светлина от светлинен източник. Намират приложение при запълване на ямки и дълбоки фисури като превенция на кариес. Специфичният цвят се ползва като ориентир от стоматолозите за прецизно дозиране на материали по време на манипулацията.

Полирни пасти

Полирните пасти се прилагат при почистване, полиране на зъби, възстановявания и импланти. Активната им съставка инхибира растежа на кариесобразуващите бактерии.

Филтри
208 product(s)
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10»
Page 1 of 18
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10»

                  Нови Продукти

                  Новини