Меню
Профил
Език

ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ-ЕС ЕООД е бенефициент по административен договор
BG16RFOP002-2.089-3686-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над
500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Дата: 2021-12-10

ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ-ЕС ЕООД е бенефициент по административен договор
BG16RFOP002-2.089-3686-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над
500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,
финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Изпълнението на проекта е
насочени към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в
резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки
предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от
пандемията COVID-19.

За повече информация вижте линка долу.

/userfiles/editor/file/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20-%20Evgeni.docx

Новини