Меню
Профил
Език

"Директни възстановявания срещу индиректни" - 5-ти Научен конгрес на СРК 21-22 ноември 2015 г.

 В съвременната стоматология един и същи клиничен случай, може да бъде решен по различен начин. Например, дефект на фронтален зъб причинен от травма или кариес може да бъде третиран с композитна обтурация или керамично възстановяване.

В последно време композитните и керамични фасети са изключително популярни сред пациентите, поради техните високи естетически изискавания. Но като цяло естетиката и естетичните възстановявания са свързани не само с фронталните зъби. Съществува една тънка линия отличаваща инлей от директно композитно възстановяване или овърлей от керамична корона.

В своята презентация проф. Влатко Пандурич от Катедра по Ендодонтия и Възстановителна стоматология, Факултет по Дентална медицина, Университет Загреб, ще засегне различните принципи и подходи в ресторативната стоматология. Лекторът подробно ще обясни индикациите и контраиндикациите при различните директни и индиректни възстановителни решения. Специална част от лекцията ще бъде посветена на детаилно обяснение на технически похвати при изработване на изцяло керамични възстановявания.

Заповядайте на 21-22 ноември 2015 г. в хотел "Маринела" (бивш хотел Кемпински Хотел Зографски)

 

Автобиография

Име: Влатко Пандурич

Tитла: професор

Дата на раждане:  29.07.1971 г.

Място на раждане:  Сплит, Хърватия

Адрес: Катедра по ендодонтия и възстановителна стоматология,  Факултет по дентална медицина, Университет Загреб

Семеен статус: неженен

E-mail: vlatko.panduric@sfzg.hr

Научна и професионална кариера

1989 г. Приет във факултета по дентална медицина, университета на Загреб

1994 г. Завършва факултета по дентална медицина в университета в Загреб

1995 г. Стажант в дентална клиника към централна университетска болница в Загреб

1996 г. Асистент в катедра дентална патология

1999 г. Специалност в Biomedical Sciences in the field of dentistry, Университета на Загреб

1999 г. Научен сътрудник в катедра дентална патология

2000 г. Започва специализация дентална патология и ендодонтия

2003 г. Phd в  biomedical sciences in the field of dentistry,университета на Загреб

2003 г. Старши научен сътрудник в катедра дентална патология

2003г.Придобита специалност по Specialist of dental pathology and endodontics, Университета на Загреб

2006 г. Научен сътрудник в катедрата по ендодонтия и възстановителна стоматология

2011г.Старши научен сътрудник в катедрата по ендодонтия и възстановителна стоматология         

2012 г.Доцент по ендодонтия и възстановителена стоматология     

В момента изпълнява длъжност доцент в катедра Ендодонтия и  Възстановителна стоматология.

 

Публикации

Journal articles and review articles in CC journals (10)

Other papers in CC journals (9)

Scientific papers in other journals (10)

Nonscientific papers in other journals (17)

Papers in the publishing process (1)

Abstracts in Book of abstracts (36)

Unpublished papers (27)

Dissertations (1)

Master thesis (1) Магистърски тези

 

Journal articles and review articles in CC:

1. Marović, Danijela; Pandurić, Vlatko; Tarle, Zrinka; Ristić, Mira; Šariri, Kristina; Demoli, Nazif; Klarić, Eva; Janković, Bernard; Prskalo, Katica.

Degree of conversion and microhardness of dental composite resin materials. Journal of molecular structure. (2012) (in press).

2. Halbauer K, Prskalo K, Janković B, Tarle Z, Pandurić V, Kalenić S.

Efficacy of Ozone on Microorganisms in the Tooth Rooth Canal. Collegium antropologicum. 37 (2013), 1; 101-107.

3. Pandurić V, Mrakužić M, Tarle Z, Katanec D, Prskalo K, Janković B, Gabrić Pandurić D.

The prevalence of proximal fractures of dental crowns with amalgam fillings. Collegium Antropologicum. 33 (2009), 2; 449-453.

. Pandurić V, Tarle Z, Hameršak Z, Stipetić I, Matošević D, Negovetić-Mandić V, Prskalo K.

Detection of HEMA in self-etching adhesive systems with high performance liquid chromatography. Journal of Molecular Structure. 924-926 (2009), Special Issue; 358-360.

5. Pandurić V, Gabrić D, Negovetić-Mandić V.

Immediate post-traumatic upper incisor reconstruction using composite resin materials. Dental Traumatology. 24 (2008), 1; 108-111.

6. Artuković D, Špalj S, Knežević A, Plančak D, Pandurić V, Anić-Milošević S, Lauc T.

Prevalence of periodontal diseases in Zagreb population, Croatia, 14 years ago and today. Collegium antropologicum. 31 (2007) , 2; 471-474.

7. Knežević A, Tarle Z, Pandurić V.

Esthetic reconstruction in teeth with dentinogenesis imperfecta - a case report. Collegium antropologicum. 30 (2006), 1; 231-234.

8. Pandurić V, Demoli N, Tarle Z, Šariri K, Negovetić Mandić V, Knežević A.

Visualization of marginal integrity of resin-enamel interface by holographic interferometry. Operative Dentistry. 32 (2007), 3; 266-272.

9. Pandurić V, Knežević A, Tarle Z, Šutalo J.

The efficiency of dentine adhesives in treating non-caries cervical lesions. Journal of Oral Rehabilitation. 28 (2001); 1168-1174.

10. Pandurić J, Keros J, Pandurić V, Bagić I.

Morphometric characteristics of toothless lower jaw ridge as a bed for lower jaw prothesis. Collegium Antropologicum. 23 (1999), 1; 143.

 

Дисертации

Evaluation of adhesive and cohesive fractures with stereomicroscope and holographic interferometry.

University Zagreb: School of Dental Medicine, 18.12. 2003., 135 str. Mentor: Tarle, Zrinka.

Магистърска теза

Treatment of non-carious cervical lesions with adhesive systhems.

University Zagreb: School of Dental Medicine, 15.02 1999, Mentor: Šutalo, Jozo.

 

Преподаване

Участва в организацията на предклинични и клинични образователни курсове, както и курс по дентална патология и ендодонтия .

Ментор на множество магистърски тези и студентски семинари учстващи в надпревара за наградата на Ректора.

Ръководител на следдипломен курс „предимства на композитните моноблок радикуларни щифтове, пред други стандартни такива“

Ръководител на множество курсове за продължаващо обучение на лекари по дентална медицина

Ментор на магистърски тези

Libert, Petra.
The effect of anaerobic training to orofacial system.

University Zagreb: School of Dental Medicine, 12.02. 2010. Mentors: Pandurić, Vlatko ; Alajbeg, Iva.

Stanić Rajić, Karmen.

The frequency of changes in biological structure of abutment teeth.
Zagreb: Stomatološki fakultet, 02.03. 2010. Voditelj: Komar, Dragutin ; Pandurić, Vlatko.

Petra Nol

The role of general dental in prepartion of the patients for prosthetic dentistry. University Zagreb: School of Dental Medicine, 20.12. 2012. Mentors: Komar, Dragutin ; Pandurić, Vlatko.

Езици

Английски , отлично ниво на говорене, писане и четене.

 

 

Нови Продукти

Новини