Меню
Профил
Език

Обучителна програма Nobel Biocare Professional Implant Education 2016

Обучителната програма Nobel Biocare Professional Implant Education тази година ще започне на 15-16.07 в гр. София, хотел Арена Ди Сердика, когато ще се проведе и първата обучителна сесия. Лектор ще бъде д-р Петър Дучев.

 

15-16.07.2016 г. - гр. София.

Основи на взимане на решение в имплантологията: хирургични и протетични аспекти.
Курсът е ориентиран предимно към начинаещи имплантолози, както в хирургичната, така и в протетичната компонента на лечението. В хода на курса се разглеждат въпроси, свързани с поставяне на импланти в зарастнали алвеоларни гребени, както и веднага след екстракция. Участниците ще обсъдят различни клинични случаи, както и системен подход при  лечение с импланти.


 

Програма:

 • Биологични и анатомични аспекти на имплантологичното лечение.;
 • Диагностика и план на лечение;
 • Изследване на пациента с цел визуализация на противопоказания;
 • Хирургични етапи и клинични навици, необходими при изпълнение на имплантологичното лечение;
 • Основни хирургични методики, оформяне на ламбо и методи на полагане на шевове;
 • Показания и противопоказания, влияещи на протокола на лечение;
 • Интерпретация на данните от  рентгеновите изследвания;
 • Необходим хирургичен инструментариум;
 • Особености в използването на временни конструкции;
 • Варианти за протезиране върху импланти;
 • Практика на взимането на отпечатъци;
 • Решения с циментова и винтова фиксация;
 • Препоръки по отношение грижата за импланти;
 • Практически занятие по поставяне на импланти.

 

23-24.09.2016 г. – гр. София.
Естетична имплантология - менаджмент на меките тъкани.
Интерактивен, двудневен, авторски курс на д-р Петър Дучев, ориентиран към малка група участници. Представлява балансирано съчетание между теоретична част, операция в реално време и майсторски класове. Курсът има изключително практическа, клинична насоченост и разглежда методики, материали и инструменти, които позволяват на участниците да оптимизират процеса на лечение и да достигнат максимален резултат. 

 

Програма:

 • Достигане на оптимален естетичен резултат: работа с меки и твърди тъкани в съчетание с различни ортопедични решения;
 • Избор на инструментариум и материали, в зависимост от протокола на лечение;
 • Принцип на избор на ортопедични компоненти;
 • Етапи в планиране на лечението;
 • Комуникация с лабораторията;
 • Операция в реално време;
 • Практическа работа по използване на микрохиругични методики и инструментариум (на свински челюсти).

 

19 -22.10.2016 г. – гр. Пловдив.
Теория и практика на синусната аугментация. 
Еднодневен теоретико-практически курс, ориентиран към им плантолози искащи да допълнят клиничната си практика с процедури по синус графт. Разглеждат се въпроси като нормална и атипична синусна анатомия, различни типове подход при изпълнение основните процедури, едномоментна или отсрочена имплантация.


 

Програма:

 • Анатомия и биология на максиларния синус;
 • Усложнения и препятствия, свързани с анатомията;
 • Крестален подход при вътрешен синус лифт;
 • Латерален подход при графт на синус максиларис;
 • Едномоментна имплантация: за и против.;
 • Усложнения: рани и късни.
 • Особености в ортопедичните конструкции, използвани при импланти със синус графт.

 

Нови Продукти

Новини